Thinking about the nature (with cats)

I hate to get up in the morning and to go for a run. But there is something about it. Just the thinking about the environment around me – fresh ocean air, thousands of sea birds, lava stones, snowy mountains, blueish water, black beaches with colorful pieces of shells. And I can be part of this nature and share its energy.It always makes my morning running routine easier.

Let´s think together about the saving nature and how to keep it in the same or better conditions. Small parts make a whole!

Tak jsem přemýšlela, jak je ta příroda krásná a jak moc bych chtěla, aby taková zůstala a byla jenom hezčí a hezčí.
Ani nemusí svítit slunce, může být i šedo. A jen přírodou projdete, posedíte, prohrabete se hlínou nebo kamínky, nebo trávou a kvítkama, nebo ponoříte nohy a ruce do vody a do písku, nebo jen rychle běžíte nebo jedete a cítíte proudění a vůni vzduchu, nebo se jen díváte do nebe na mraky, na hvězdy, na blesky, na polární záře, nebo do vody, do ohně, a prostě to dívání se a cítění je naprosto nevyčerpatelné.
Udržme si to hezký!

Read More