These books make my life easier (or harder?) …

Maybe this is the reason why is my luggage so heavy. I had these books in Iceland but I´ve read them almost all before.  I ´ve been afraid that I would need some information of it and I really had to take it with me. I had opened each book maybe twice but it was very helpful, obviously. Each of these books has a different reason why is with me.

Tohle je zřejmě důvod, proč jsem měla tak težké zavazadlo. Ikdyž jsem většinu těch knížek měla již předem přečtenou, cestovaly se mnou na Island. Klasika, co kdybych si tam z nich zrovna potřebovala něco přečíst! No a ne že bych teda nakonec vyloženě četla, ale rozumíte- ten pocit, co kdyby! Každá kniha má jiný důvod, proč ji beru s sebou.

Zahir – Paulo Coelho

The book is about search and changes . It has been sort of the motivation and the guide for my decision to go somewhere, to make a first new step. The very title of the book means present, visible, someone or something, when we came into contact with them or it, gradually occupies our every thought. Great, isn´t it?

O hledání a o změnách. Dalo by se říct, že mě motivovala a byla mým průvodcem k rozhodnutí někam se vydat, udělat ten první krok. Samotný titul znamená přítomný, viditelný, někdo nebo něco, co již během prvního kontaktu ovládne vaši mysl, že se nedokážete soustředit na nic jiného. Skvělá věc, ale ke zbláznění zároveň.

Reiki – Lubeck, Petter, Rand

It is a spiritual journey which I believe in. And I work on it. It is only one of the many ways of curing and thinking and it takes probably whole life to be really good at it.

Je to duchovní cesta, které věřím. A snažím se na ní pracovat. Je to jen jeden z mnoha způsobů léčení a myšlení a zabere zřejmě celý život.

WP_20151111_008_Fotor

Joe Vitale – The Attractor Factor (Síla přitažlivosti)

The author is called The internet buddha. He connects a spirituality and business. The book is a instruction how to be what you want to be. The problem is that I still don´t know what I want to be. I try to find it out every single day. There are tricky questions which don´t let me sleep – what would you do if you own 12 houses, if you made 14 exotic journeys and bought 28 luxurious cars? If you have all money of the world? … it is almost two years I search for the answer which would satisfy me.

Autor je také nazývan Internetový Buddha, protože propojuje duchovno s podnikáním. Kniha je vlastně jakýmsi návodem, jak být tím, čím chcete, v podstatě pomáhá najít tu pravou osobní identitu. Problém je ten, že já stále nevím, po čem vlastně toužím. Ale neustále se pokouším to zjistit. Při čtení je vaším úkolem také odpovědět na mnoho záludných otázek, které mě nedají spát – tak například: Co byste dělali, kdybyste vlastnili 12 domů, pokud byste již podnikli 14 exotických cest a koupili 28 luxusních aut? Pokud byste měli všechny peníze světa? … jo, budou to už téměř dva roky, co hledám odpověď, která by mě uspokojila.

Paulo Coelho – Warrior of the light (Rukověť bojovníka světla)

I kept it usually in my hand bag because it is a small book. Easy to read but with a deeper meaning. Short stories about strong, brave, honest warrior. He is sometimes angry, sad, happy, in love, confused, upset, but always believes in miracles, love, is grateful to be alive, is able to face defeat positively and his search will lead him to find a identity he longs for.

Obvykle jsem nosívala tuhle malou knížku v kabelce. Dobře se čte a má skrytý hlubší smysl. Obsahuje krátké příběhy o silném a statečném a čestném bojovníkovi, který je někdy rozzlobený, někdy smutný, nebo šťastný, zamilovaný, zmatený, naštvaný, ale vždycky věří v zázraky, lásku, je vděčný za to že může žít, je schopný čelit prohře a jeho hledání vede k objevení vlastní identity.

WP_20151112_012_Fotor

T.S. Eliot – Murder in the Cathedral

I got this book from my icelandic friend. It´s bilingual – English – Icelandic and I hope it will get me closer to the most difficult language on the world and in the whole space. It is a historical poem play from 12. century about Thomas Becket vs. Henry II. I am very happy with this book but not very happy with the content. But it is probably the only book in english – icelandic.

Tuhle knihu jsem dostala od islandského známého. Je dvojjazyčná anglicko – islandská a proto doufám, že mě to přiblíží islandštinu, snad nejtěžší jazyk na světě a v celém vesmíru. Je to historická veršovaná hra ze 12. století o Tomáši Becketovi a Jindřichu II. Jsem velmi vděčná za tuto knihu, ale již méně šťastná, co se týče obsahu. Ale je to pravděpodobně jediná dvojjazyčná islandská kniha.

Arthur Rimbaud – I is another ( Já je někdo jiný)

When I feel depressed, Rimbaud is the one who will feel always depressed more than me and usually has also worse life. He is so depressed that it is difficult to understand what the poet wants to say. After that I feel confused  and compared to the depression I am reading about, my depression is like nothing. I could call it the Therapy.

Když se cítím deprimovaně, Rimbaud je vždy ten, který se cítí ještě hůř a má i horší život . Je tak strašně deprimovaný, že lze jen stěží pochopit, co chtěl básník říci. Pak jsem tedy jakoby zmatená a ve srovnání s depresí, o které čtu, je vlastně moje deprese naprosto zanedbatelná. Dalo by se to nazvat terapií.

WP_20151112_010_Fotor

One comment

  1. thesabinadee · November 17, 2015

    LOVE this post. It’s always great reading a post from another curious reader and traveler! I cover both topics on my blog, which is think you might love. Give me a follow or just check me out, I definitely love this post. Keep it up! 🙂

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s