In My Parents’ Garden

It is very personal thing. My grandfather bought this place about century ago. My grandpa has lived here all his life. He is going to be 90 years old in the next week. My father has lived here also all his life.They both with grandma and my mum and the rest of our family have made this place beautiful, rich, full of fruit trees, vegetable, like an oasis of peace. Thank you that I can live in this wonderful place.

Tohle je velmi osobní. Můj pradědeček koupil pozemek asi před sto lety. Můj dědeček zde žije celý život. Příští týden oslaví devadesáté narozeniny. Můj otec je zde taky celý život. Oba dva společně s babičkou a mamkou a zbylou rodinou vytvořili tohle místo, plné ovocných stromů, zeleninových a květinových záhonů, je to jako oáza klidu. Díky, že můžu žít na tomhle skvělém místě.

WP_20151101_005_Fotor

WP_20151101_022_Fotor

WP_20151101_014_Fotor

WP_20151101_027_Fotor

WP_20151101_072_Fotor

WP_20151101_017_Fotor

WP_20151101_010_Fotor

WP_20151101_026_Fotor

WP_20151101_029_Fotor

WP_20151101_038_Fotor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s