Reunion – Shledání

Reunion – Shledání

The joy of meeting or finding someone after a long separation; rediscovery

A little sentimentality. It belongs to traveling. This beauty I´ve found not far from my favorite place Gjáin. I love the whole valley because of the colors.

Radost ze setkání nebo nalezení někoho po dlouhém odloučení, znovunalezení

Trochu sentimentality. To k cestování patří. Tuto nádheru jsem objevila nedaleko mého oblíbeného místa Gjáin. Miluji celé to údolí, ty barvy jsou nepřekonatelné.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s